Porady

Czy lakiery szkodzą?

Lakiery rozpuszczalnikowe nie są szkodliwe dla zdrowia. Jedyną ich niedoskonałością w odróżnieniu od lakierów wodnych jest ich charakterystyczny zapach.

W 2007 roku Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę LZO ograniczającą zawartość w produktach szkodliwych dla środowiska Lotnych Związków Organicznych. Ma ona na celu redukcję emisji rozpuszczalników, które w połączeniu z promieniowaniem słonecznym oraz tlenkami azotu tworzą szkodliwy ozon. Dyrektywa przewidywała dwa etapy dostosowania poziomu związków w produktach pierwszy w 2007 roku i drugi o zaostrzonych wymaganiach w 2010 roku. Obecnie dzięki wytężonej pracy Działów Badawczych lakiery Domalux są zgodne z LZO 2010 i spełniają normy europejskie.

Produkty dostosowane do Dyrektywy posiadają na opakowaniu znak zielonego liścia.